/Privacyverklaring
Privacyverklaring2018-09-18T14:24:19+00:00

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Meatless B.V.

Vestigingsadres      : Gebr. Spykerstraat 1, 4462GJ Goes,The Netherlands
Inschrijvingsnr. KvK           : 22057163
Telefoon                   : 0113 – 271288
E-mailadres             : info@meatless.nl

Het waarborgen van de privacy van onze relaties, klanten, prospects, leveranciers en bezoekers van onze website www.meatless.nl is een belangrijke taak voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel.

 

Welke persoonsgegevens worden door Meatless verwerkt? 

Meatless kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

Waarom heeft Welke persoonsgegevens worden door Meatless verwerkt?  gegevens van u nodig?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u om orders en overeenkomsten uit te voeren of af te sluiten omdat u gebruik maakt van onze diensten of zaken bij ons inkoopt of wij maken gebruik maken van uw of kopen zaken u in. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens gebruiken voor het toesturen van diverse documenten zoals offertes en facturen en om met u te kunnen communiceren, zowel telefonisch als schriftelijk.

 

Hoe lang bewaard Welke persoonsgegevens worden door Meatless verwerkt?  uw gegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Meatless verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zandeekloetinge.nl. Wigman Van Dijk zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Meatless neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan.

De website van Zandee Kloetinge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Postadres     : Gebr. Spykerstraat 1, 4462GJ Goes,The Netherlands
Telefoon       : 0113 – 271288
E-mailadres : info@meatless.nl